Dịch vụ Logistics

Đáp ứng tối đa mọi yêu cầu của khách hàng là các Công ty Dầu, Nhà thầu khoan, JOC về mặt thời gian và chất lượng cho các dịch vụ: thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa quốc tế và nội địa ; phục vụ đổi ca và giấy tờ xuất nhập cảnh; vận tải đa phương thức Quốc tế…
Đơn vị thành viên thực hiện dịch vụ: